, (Eleusis), (), 22 3. . . . 2- . . . - . , , , . 16-12 . . . . - , 1- . . . . ( 1882) , ., 6 . . . - 3 . . . . ( ): ( - 15-13 . . .), ( , ) ( - ) , ( 40 . .) (2- 2 . . .) , (2 , ). . 525 . . . 396 . . . .

.: Noack F., Eleusis, Bd 1-2, . - Lpz., 1927; Kourouniotes ., Eleusis. A guide to the excavations and museum, Athens, 1934; Mylonas G. ., Eleusis and the Eleusinian mysteries, Princeton, 1961.

: