(Balaenidae), . 5 21 . ( ), . . , , . , : ( ), ( ) ( ). . . . ( 1946).

.: . ., , ., 1957 ( , . 9).

: